hello.
I lohv to write.Dont ask me why.

ciri ciri wanita solehah.
Sunday, February 13, 2011

Any Comments? :O 0awesome peeps
 Assalammualaikum. sekali sekale berkongsi informasi dgn korg kan:). renung renungkan. bile bace mende ne, mmg banyak lahh y ak dapati mmg kurang dalm diri ak. Insya-Allah, ak dapat perbaiki dr semasa ke semasa.Amin;)
Tahukah anda bagaimana ciri-ciriwanita solehah?

Iaitu ciri-ciri wanita yang diredhaiALLAH. Wanita yang menyejukkan hatimata yang memandang. Bisa menginsafkandan menundukkan nafsu mereka yangberhati goyah.(Cerita ini diubahsuai semulaberdasarkan saranan dan hukum Al-Quran& Hadis)

Marilah kita bersama-sama perhatikansekelumit kisah ringkas berikut...

Seorang gadis kecil bertanya kepadaayahnya, "Ayah ceritakanlah padakuperihal muslimah yang sejati?"Si ayah pun menolehkan mukanya serayamelontarkan senyuman manisnya ke arahanak kecilnya itu."Anakku...Seorang muslimah yang sejatibukanlah dilihat dari kecantikan dankeayuan paras wajahnya semata-mata.Wajahnya hanyalah satu peranan yangteramat kecil sahaja. Tetapi, muslimahyang sejati dilihat dariI kecantikandan ketulusan hatinya yangtersembunyi. tulah yang terbaik."Allah tidak melihat kepada tubuhkalian dan tidak pula kepada bentukkalian. Allah hanya melihat kepadahati dan perbuatan kalian. (Hadisriwayat Muslim)Si ayah terus menyambung."Muslimah sejati juga tidak dilihatdari bentuk tubuh badannya yangmempersonakan, tetapi dilihat darisejauh mana ia menutupi bentuktubuhnya yang mempersona itu. Muslimahsejati bukanlah dilihat dari sebanyakmanakah kebaikan yang diberikannya,tetapi dari keikhlasan ketika iamemberikan segala kebaikan itu.Muslimah sejati bukanlah dilihat dariseberapa indah lantunan suaranya,tetapi dilihat dari apa yang seringmulutnya bicarakan. Muslimah sejatibukan dilihat dari keahliannyaberbahasa, tetapi dilihat daribagaimana caranya ia berbicara danberhujjah kebenaran.

"Berdasarkan ayat 31, surah An-Nuur,Abdullah ibn Abbas, Ibn Omar, Atha,Ikramah dan lain-lainnya berpendapat:Seseorang wanita Islam hanya bolehmendedahkan wajah, dua tapak tangandan cincinnya di hadapan lelaki yangbukan mahramnya. (As-Syeikh Said Hawadi dalam kitabnya Al-Asas fit Tafsir)"Janganlah perempuan-perempuan ituterlalu lunak dalam berbicara sehinggaberkeinginan (menghairahkan) orangyang ada perasaan dalam hatinya,tetapi ucapkanlah perkataan-perkataanyang baik." (Surah Al-Ahzab : 32)

Si ayah diam sejenak sambil melihatkepada wajah manis puteri kecilnya itu."Lantas apa lagi ayah?" Sahut puterikecil terus ingin tahu."Ketahuilah wahai puteriku... Muslimahsejati bukan dilihat darikeberaniannya dalam berpakaian grandtetapi dilihat dari sejauh mana iaberani mempertahankan kehormatannyamelalui apa yang dipakainya. Muslimahsejati bukan dilihat darikekhuwatirannya digoda orang di tepijalanan tetapi dilihat darikekhuwatiran dirinyalah yangmengundang orang lain jadi tergoda.Muslimah sejati bukanlah dilihat dariseberapa banyak dan besarnya ujianyang ia jalani tetapi dilihat darisejauh mana ia menghadapi ujian itudengan penuh rasa redha dan kehambaankepada TUHAN-nya. Dan ia sentiasabersyukur dengan segala kurniaan yangdiberikan.""Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan mukmin, hendaklah merekamenundukkan pandangan mereka danmenjaga kemaluan mereka (tidak berzinaatau mendekati zina)."

(Surah An-Nuur : 31)"Dan ingatlah anakku...Muslimah sejatibukanlah dilihat dari sifat mesranyadalam bergaul, tetapi dilihat darisejauh mana ia mampu menjagakehormatan dirinya dalam bergaul.""Sesungguhnya kepala yang ditusukdengan besi itu lebih baik daripadamenyentuh kaum yang bukan sejenis yangtidak halal baginya" (Hadis Riwayat At-Tabrani dan Baihaqi)Setelah itu si anak kembalibertanya, "Siapakah yang memilikikriteria seperti itu ayah? Bolehkahsaya menjadi sepertinya? Mampukah danlayakkah saya ayah?"Si ayah memberikannya sebuah buku danberkata, "Pelajarilah mereka! Supayakamu berjaya nanti. INSYA ALLAH kamujuga boleh menjadi muslimah yangsejati dan wanita yang solehah kelak.Malah, semua wanita boleh."Si anak pun segera mengambil bukutersebut lalu terlihatlah sebarisperkataan berbunyi

 ISTERI RASULALLAHApabila seorang perempuan itusembahyang lima waktu, puasa di bulanRamadhan, menjagakehormatannya dan mentaati suaminya,maka masuklah ia ke dalam syurgadaripada pintu-pintu yang iakehendakinya." (Riwayat Al-Bazzar)

2:43 PM